Q13100823

Liste over Livskvalitet TV-Programmer : Stem på dine favoritter.

Liste over Livskvalitet TV-Programmer   : Stem på dine favoritter.

Livskvalitet betegner den oplevede følelse af at have et godt liv og handler oftest om andre faktorer end økonomi og overlevelse. Vurderingen af god eller dårlig livskvalitet beror ofte på personens egen subjektive bedømmelse, mens en objektiv vurdering af livskvalitet må begrænses til at iagttage, hvorvidt fundamentale menneskelige behov er opfyldt.

Filosoffen Jeremy Bentham kæder det gode liv og oplevelsen af livskvalitet sammen med oplevelsen af lyst. Denne opfattelse kaldes også for hedonisme. Faktorer, der spiller ind på livskvaliteten er det fysiske miljø, fysisk og psykisk/mental sundhed, uddannelse, arbejde og øvrige udfoldelsesmuligheder.

Begrebet forveksles undertiden med levestandard, der primært beskæftiger med rent økonomiske forhold.

Forskerne Anton Aggernæs og Søren Ventegodt har i hhv. 1988 og 1998 gennemført undersøgelser af danskernes livskvalitet.

 Læs mere...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.