Q43015

Liste over Finance TV-Programmer : Stem på dine favoritter.

Liste over Finance TV-Programmer   : Stem på dine favoritter.

Finansiering er den gren inden for økonomisk teori, der omhandler virksomheders, privatpersoners og den offentlige sektors anskaffelse, allokering og forvaltning af kapital og dermed deres dispositioner på de finansielle markeder. Baggrunden for dispositionerne er enten et behov for at flytte forbrugsmuligheder over tid (låntagning/opsparing) eller et ønske om at fordele risiko på en anden måde blandt samfundets borgere (f.eks. forsikringsvirksomhed). Et væsentligt element inden for området er derfor også de risici, som handlingerne medfører.

Finansiering kan opdeles i:

  • Studiet af penge og andre likvide midler
  • Forvaltningen og investeringen af disse
  • Vurdering og håndtering af risikoen ved finansielle aktiviteter (risk management).
 Læs mere...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.