Q684740

Liste over Fast Ejendom TV-Programmer : Stem på dine favoritter.

Liste over Fast Ejendom TV-Programmer   : Stem på dine favoritter.

Fast ejendom udtrykker i juridisk forstand et grundstykke med eventuelle bygninger. Begrebet anvendes dog ikke ens i al lovgivning, f.eks. omtaler Tinglysningsloven også bygninger på lejet grund og ejerlejligheder som fast ejendom. Hvem der ejer fast ejendom i de enkelte retskredse er registreret i tingbogen.


 Læs mere...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.