Q107711

Liste over Brandmand Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Brandmand Person   : Stem på dine favoritter.
Danske forhold. Denne artikel omhandler alene (eller overvejende) danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen. 


En brandmand er en person ansat ved redningsberedskabet, som er uddannet i at slukke ildebrande og redde folk.

Uddannelsen til brandmand forudsætter et 12 timers førstehjælpskursus og består af hhv. en grundudannelse på 37 timer, samt en funktionsuddannelse på 148 timer. Den betales sædvanligvis af kommunen, hvis man ansætter en person, som ikke har gennemført uddannelsen. Ligeledes kan uddannelsen erhverves gennem aftjenelsen af sin værnepligt hos Beredskabsstyrelsen eller ved at gennemføre erhvervsuddannelsen til redder hos Falck eller Københavns Brandvæsen.

Grunduddannelsen giver personen lov til at fungere som hjælper på et slukningstog. I praksis betyder det, at man ikke er røgdykker, men må udlægge slanger, samt fungere som hjælper på en vandtankvogn, slangetender eller drejestige. Når man har fungeret som hjælper i et år må man påbegynde funktionsuddannelsen – dog kan der søges om dispensation herfor hos Beredskabsstyrelsen.
Funktionsuddannelsen giver lov til at fungere som selvstændig på slukningstoget. I praksis er man nu fuldt uddannet brandmand, må køre med i førsteudrykningen på automobilsprøjten og må operere som såvel røgdykker som kemikaliedykker.


Der skelnes mellem detidsansatte og fuldtidsansatte brandmænd:

  • Deltidsbrandmænd har et "almindeligt" arbejde ved siden af og tilkaldes via en bipper.
  • Fuldtidsbrandmænd arbejder på brandstationen så køretøjerne kan afgå straks efter alarmering.

I Sønderjylland findes der mange frivillige brandværn, som drives af "deltidsbrandmænd" på frivillig – dvs. ulønnet – basis – men i øvrigt på samme vilkår som øvrige redningsberedskaber.

Herudover har nogle kommuner en frivilling styrke tilknyttet typisk som katastrofeberedskab. Disse uddannes ofte til tjeneste andre steder end i den almindelige brandtjeneste.

Efter at have opnået en vis erfaring kan man uddanne sig til holdleder. En holdleder kan endvidere uddanne sig til indsatsleder

I forbindelse med terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001 omkom mange brandmænd, hvilket gjorde korpset til genstand for en hidtil uset heltedyrkelse, som fik politikere som New Yorks borgmester Rudy Guiliani, præsident George W. Bush m.fl. til at lade sig fotografere sammen med overlevende brandfolk.

 Læs mere...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
 
comments powered by Disqus
 

Afstemningsregler

  • Du kan stemme op eller ned. Vær altid overveje kontekst, når de stemmer, fx en sang skal stemmes op eller ned i forhold til de andre sange, der er indeholdt på albummet, en skuespiller præstation i sammenligning med andre aktører i den samme film, en bog med hensyn til andre bøger af samme forfatter eller inden for samme genre.
  • En afstemning kan annulleres ved blot at klikke på modsatte afstemning inden 24 timer. Du kan derefter stemme igen om den samme emne.
  • Hver bruger har én stemme per post inden for en specifik liste hver 24 timer. Efter 24 timer kan du stemme igen om den samme genstand i samme liste.
  • Du kan stemme på så mange elementer, som du kan lide i en liste eller på den samme post, hvis det er en del af en anden liste. For eksempel kan du stemme David Bowie op eller ned på listen over pop musik kunstnere samt på listen over indie-rock kunstnere, og på listen over rockmusik kunstnere osv.
  • Glad Afstemning!