Q198

Liste over War Bog : Stem på dine favoritter.

Liste over War Bog   : Stem på dine favoritter.
For alternative betydninger, se Krig (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Krig)

Krig er en tilstand af væbnet konflikt mellem samfund eller stater, en tilstand normalt kendetegnet ved ekstremt agressive og voldelige handlinger, ødelæggelse og død. Krigsførelse er betegnelsen for de måder som krigshandlinger udføres på, hvad enten de udføres af regulære militære styrker eller mere irregulære militser. I total krig er krigsførelsen ikke begrænset til militære mål, men fører oftest til omfattende ødelæggelse og tab blandt civile. Det modsatte af krig er fred. Årsagerne til krig kan være et ønske om at erobre landområder, opnå adgang til råstoffer, historiske nationale stridigheder eller uoverensstemmelser om religion.

Krigsteoretikeren Carl von Clausewitz definerede i sit værk Vom Kriege krig som "en voldshandling for at påtvinge modstanderen vor vilje". For Clausewitz var denne modstander en anden stat, men senere i 1800-tallet anså man ud fra marxistisk-leninistisk krigsteori krigen som et instrument, der kan anvendes i klassekampen, dvs mellem befolkningsgrupper inden for samme stat. I dag defineres krig mere generelt som et væbnet opgør mellem to eller flere parter. Visse forskere anser krig som et universelt og iboende træk ved den menneskelige natur, mens andre hælder til, at krig fremkaldes af særlige socio-kulturelle eller miljømæssige omstændigheder.

Verdenshistoriens mest dødelige krig er Anden Verdenskrig i midten af 1900-tallet med 60-85 mio døde, fulgt af de mongolske erobringer i 1200-tallet med op til 60 mio døde. Hvis tabet af menneskeliv opgøres som procent af indbyggertallet før krigen er Tripelalliancekrigen i Paraguay i 1860-erne den mest dødelige, idet mere end halvdelen, og nogle mener endda helt op til 90 % af Paraguays befolkning omkom i denne krig. Ud af den hviderussiske sovjetrepubliks 9 mio indbyggere i 1941 blev 1,6 mio dræbt under Anden Verdenskrig. Udover tab på slagmarken døde 700.000 i krigsfangenskab, foruden 500.000 jøder og 320.000 såkaldte partisaner, af hvilke langt de fleste var ubevæbnede civile.

I 2013 døde 31.000 mennesker i krig, mens det i 1990 drejede sig om 72.000, og krig anses i begyndelsen af 2000-tallet for menneskehedens sjettestørste problem. Udover tab af menneskeliv medfører krig sædvanligvis ødelæggelse af infrastrukturer og økosystemer, fald i social velfærd, sult, omfattende flygtningestrømme væk fra krigsområdet og mishandling af krigsfanger og civile. I krigens kølvand følger ofte udstrakt brug af propaganda og gyldne tider for våbenproducenter og -handlere.

 Læs mere...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Afstemningsregler

  • Du kan stemme op eller ned. Vær altid overveje kontekst, når de stemmer, fx en sang skal stemmes op eller ned i forhold til de andre sange, der er indeholdt på albummet, en skuespiller præstation i sammenligning med andre aktører i den samme film, en bog med hensyn til andre bøger af samme forfatter eller inden for samme genre.
  • En afstemning kan annulleres ved blot at klikke på modsatte afstemning inden 24 timer. Du kan derefter stemme igen om den samme emne.
  • Hver bruger har én stemme per post inden for en specifik liste hver 24 timer. Efter 24 timer kan du stemme igen om den samme genstand i samme liste.
  • Du kan stemme på så mange elementer, som du kan lide i en liste eller på den samme post, hvis det er en del af en anden liste. For eksempel kan du stemme David Bowie op eller ned på listen over pop musik kunstnere samt på listen over indie-rock kunstnere, og på listen over rockmusik kunstnere osv.
  • Glad Afstemning!