Q676

Liste over Prosa Bog : Stem på dine favoritter.

Liste over Prosa Bog   : Stem på dine favoritter.
For alternative betydninger, se Prosa (flertydig).

Prosa er opdigtede eller ikke-opdigtede talte og skrevne tekster, der ikke er bundet til metriske regler. Med denne definition markeres, at prosa betyder stort set alt, der er skrevet og talt, undtagen poesi (digte).

Prosa er således et genrebegreb, der rummer tekster som dronningens nytårstale, romaner, noveller, eventyr, dramaer, nyhedsudsendelser i tv, essays, annonce-kataloger osv.

Romaner og noveller er opdigtede prosatekster. Derfor siges de at høre til genren fiktionsprosa. Fiktion er et fremmedord for opdigtning. Så en fiktionsprosatekst kan defineres som en prosatekst, der handler om begivenheder, som ikke har fundet sted i virkeligheden. De almindeligste former for fiktionsprosa er roman, novelle, eventyr, sagn, myte og drama. Dramaet kan opfattes som en selvstændig genre inden for fiktionsprosa.

De øvrige fiktionsprosagenrer (roman, novelle, eventyr) går også under fællesbetegnelsen epik. Et episk tekstelement er en fortælling om et handlingsforløb, der strækker sig over en vis tidsperiode. Den almindeligste roman og novelle er altså på én gang både en prosatekst, en fiktionsprosatekst og en episk tekst.

Der er i slutningen af det 20. århundrede opfundet en betegnelse for korte fiktionsprosatekster, som hverken er episk eller drama. Disse tekster går nu under betegnelsen kortprosa. Kortprosaen er ofte nærmere beslægtet med lyrikken, end den øvrige fiktionsprosa er. Dog vil der ikke være anvendt metriske regler, som i givet fald ville placere teksterne under lyrikken.

 Læs mere...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Afstemningsregler

  • Du kan stemme op eller ned. Vær altid overveje kontekst, når de stemmer, fx en sang skal stemmes op eller ned i forhold til de andre sange, der er indeholdt på albummet, en skuespiller præstation i sammenligning med andre aktører i den samme film, en bog med hensyn til andre bøger af samme forfatter eller inden for samme genre.
  • En afstemning kan annulleres ved blot at klikke på modsatte afstemning inden 24 timer. Du kan derefter stemme igen om den samme emne.
  • Hver bruger har én stemme per post inden for en specifik liste hver 24 timer. Efter 24 timer kan du stemme igen om den samme genstand i samme liste.
  • Du kan stemme på så mange elementer, som du kan lide i en liste eller på den samme post, hvis det er en del af en anden liste. For eksempel kan du stemme David Bowie op eller ned på listen over pop musik kunstnere samt på listen over indie-rock kunstnere, og på listen over rockmusik kunstnere osv.
  • Glad Afstemning!