Q7173

Liste over Marinbiologi Bog : Stem på dine favoritter.

Liste over Marinbiologi Bog   : Stem på dine favoritter.

Marinbiologi er den videnskabelige forskning af liv (organismer) i havet eller andre marine eller brakvandsområder. Marinbiologi adskiller sig fra marinøkologi idet marinøkologi er fokuseret på hvordan organismer interagerer med hinanden og omgivelserne – og biologi er forskning i organismer selv.

Marint liv er en stor resurse, yder mad, medicin[kilde mangler] og råmaterialer, udover at fungere som rekreation og turisme over hele verden. På det fundamentale niveau, hjælper det marine liv med at bestemme vores planets natur. Marine organismer bidrager betydeligt til iltkredsløbet og er involveret i reguleringen af jordens klima. Kystlinjer er delvis formet og beskyttet af marint liv – og nogle marine organismer hjælper endda med at danne nyt land.

Marinbiologi dækker bredt, fra det mikroskopiske, inklusiv det meste zooplankton og phytoplankton til de store cetacea (hvaler), som kan blive op til 30 meter i længden.

Habitater undersøgt af marinbiologi omfatter alt fra tynde vandoverflader hvor organismer og abiotiske emner kan blive fanget i overfladespænding mellem havet og atmosfæren, til dybderne af oceangravene, nogle er 10.000 meter eller mere under havoverfladen. Marinbiologi studerer habitater såsom koralrev, kelpskove, tidevandssøer, mudder-, sand- og klippehavbunde – og det åbne ocean zone, hvor faste objekter er sjældne og vandoverfladen er den eneste synlige afgrænsning.

 Læs mere...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.