Q38066

Liste over Eksistentialisme Bog : Stem på dine favoritter.

Liste over Eksistentialisme Bog   : Stem på dine favoritter.

Eksistentialisme er en filosofisk retning, som sætter individet og dets eksistens i centrum. Som eksistentialist tror man på, at eksistensen går forud for essensen. Det omvendte af eksistentialisme er essentialisme. Her tror man på, at essensen går forud for eksistensen. Man tror altså, at der er en mening med livet, før man lever det. Ofte bestemt af en Gud. Tanken om at eksistensen går forud sætter derimod individet i centrum. Kort fortalt er eksistentialismen troen på, at mennesket skaber sin egen tilværelse, altså sin egen eksistens og identitet, igennem valg og handling. Eksistentialisterne betragter mennesker som subjekter i et ligegyldigt, dobbelttydigt og absurd univers, hvor ingen mening er givet. Meningen med tilværelsen kan kun skabes som følge af de valg, vi træffer. Denne mening er til hver en tid subjektiv og ofte midlertidig og ustabil. Det forhold, at der ikke eksisterer en objektiv sandhed eller mening med livet, gør folk bange og angste. Den eneste måde at overvinde den angst på er ved at vælge, da man dermed skaber mening med sin tilværelse.

Eksistentialisme er en forholdsvis moderne tankegang, der af mange anses for at være grundlagt af den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard (1813-1855), men den slår først igennem som egentlig filosofisk retning i tiden mellem de to verdenskrige og i efterkrigsårene. Den moderne eksistentialisme grundlægges af den franske filosof, digter og forfatter Jean-Paul Sartre (1905-1980). Eksistentialismen er med dens fokus på eksistentielle grundprincipper såsom angst, meningsløshed og død er blevet kendt for betoningen af det eksistentialistiske aspekt af tilværelsen, hvilket for alvor fik opmærksomhed i og efter slutningen af 2. Verdenskrig. Det er vanskeligt at komme med en præcis definition af eksistensfilosofi, hvilket bl.a. skyldes, at eksistensfilosofferne har repræsenteret vidt forskelligartede og indbyrdes afvigende synspunkter og stadig gør det i dag. Eksempelvis var nogle eksistensfilosoffer religiøst orienterede, hvoraf kan nævnes Søren Kierkegaard og Gabriel Marcel, mens andre såsom Jean-Paul Sartre og Friedrich Nietzsche var selverklærede ateister. På trods af de mange uoverensstemmelser var de optagede af en række fælles problemstillinger som fx menneskets frihed og vores forhold til døden.

Som strømning har eksistentialismen haft stor indflydelse på det 20. århundrede. Denne nye tilgang til mennesket og dets forhold til omverdenen har påvirket både litteratur, videnskab og filosofi. Mødet mellem Husserls fænomenologi og eksistentialismen har f.eks. affødt den eksistentielle fænomenologi, som både Sartre, Heidegger og Merleau-Ponty har bidraget til udviklingen af. Mange af postmodernismens træk, som fx fornægtelsen af universelle sandheder, er også grundlæggende eksistentialistiske begreber. Eksistentialisme er en udpræget individualistisk filosofi, som sætter subjektet (mennesket) i centrum. I modsætning til tidlige tiders samfundsfilosofier, som tager udgangspunkt i fællesskabet og selvopofrelsen for dette, handler eksistentialisme om, at enhver må træffe sine egne valg og nå til sin egen erkendelse.

 Læs mere...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Afstemningsregler

  • Du kan stemme op eller ned. Vær altid overveje kontekst, når de stemmer, fx en sang skal stemmes op eller ned i forhold til de andre sange, der er indeholdt på albummet, en skuespiller præstation i sammenligning med andre aktører i den samme film, en bog med hensyn til andre bøger af samme forfatter eller inden for samme genre.
  • En afstemning kan annulleres ved blot at klikke på modsatte afstemning inden 24 timer. Du kan derefter stemme igen om den samme emne.
  • Hver bruger har én stemme per post inden for en specifik liste hver 24 timer. Efter 24 timer kan du stemme igen om den samme genstand i samme liste.
  • Du kan stemme på så mange elementer, som du kan lide i en liste eller på den samme post, hvis det er en del af en anden liste. For eksempel kan du stemme David Bowie op eller ned på listen over pop musik kunstnere samt på listen over indie-rock kunstnere, og på listen over rockmusik kunstnere osv.
  • Glad Afstemning!